Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Momentálne máme objednávanie emailom na prehliadky na máj + júnjún (polka už je plná), keď sa termíny zaplnia, zastavíme objednávanie. Mladších súrodencov momentálne neprijímame, lebo nestíhame ani všetkých registrovaných pacientov vyšetriť + ošetriť. 

Ak niečo potrebujete s nami riešiť, napíšte email: doktorka@zdravezubky.eu

...