Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Doktorka robieva pár hodín týždenne. Ak potrebujete zrušiť termín, riešte to cez email.

Momentálne máme

...

ZASTAVENÉ! Všetky termíny v máji aj júni sú plné, na ďalšie termíny na prehliadky sa ozvite v auguste EMAILOM.

Mladších súrodencov momentálne neprijímame, lebo nestíhame ani všetkých registrovaných pacientov vyšetriť + ošetriť. 

...