Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Doktorka robieva pár hodín týždenne. Ak potrebujete zrušiť termín, riešte to cez email.

Momentálne máme ZASTAVENÉ objednávanie! Všetky termíny

...

do leta sú plné, na ďalšie termíny na prehliadky sa ozvite v auguste EMAILOM.

Mladších súrodencov momentálne neprijímame, lebo nestíhame ani všetkých registrovaných pacientov vyšetriť + ošetriť. 

...