Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

ZMENY CENNÍKOV od 1.9.2022 - Výraznejšie zmeny z dôvodu zvyšovanie cien, nájmu, energií a aj zvyšovanie ceny preplácania od poisťovne Union (Cenník poisťovne Union sa podstatne menej menil ako cenník pre VŠZP a Dôveru. Môžete si porovnať súčasný a predchádzajúci.)

 

VŠZP + Dôvera -> link
UNION -> linkDÔLEŽITÝ OZNAM

OD 1.8.2020 je doktorka na Materskej dovolenke. Nové info bude vždy tu na stránke, kedy bude objednávať.

...

Ďakujeme za pochopenie!

ZDRAVÉ ZÚBKY, s.r.o.

 

ZMENY CENNÍKOV od 10.1.2022

VŠZP + Dôvera -> link

UNION -> link


Tlačivo k dentálnej hygiene pri Union pacientoch nájdete TU:  Poisťovne a tlačivá

...