Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Od mája 2013 máme zmluvu s poisťovňou Union

Tlačivo k hygiene, aby ste mohli použiť bonus:

 

 

Poisťovňa Dôvera a VŠZP odmietli s nami uzavrieť zmluvu z dôvodu dostatočného pokrytia (až prekrytia) regiónu Žilina v odbore zubné lekárstvo.

Z poisťovne Dôvera si môžte doniesť vytlačené tlačivo ´Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre poistencov spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.´, na stránke Dôvery uvedené ako ´Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti´.
Je potrebné najskôr vyplniť tlačivo v ambulancii, potom zaniesť tlačivo do pobočky Dôvery a počkať na ich schválenie. V ambulancii po schválení Dôverou síce zaplatíte plnú sumu, ale s kópiou príjmového bločka pôjdete na poisťovňu a tam Vám čiastočne výkony spravené u nás preplatia.

Tlačivo na stiahnutie:

http://www.dovera.sk/poistenec/tema-ziadosti-a-tlaciva/a159/vsetky-tlaciva-pre-poistencov

 

  • No labels